Kategóriák

Keresés

Garancia, jótállás

Garanciát csak a nálunk vásárolt  termékekre biztosítunk,ami akkumulátorok esetében 6 hónap,tartós fogyasztási cikk esetén pedig 1év.A garanciát minden esetben a vásárást igazoló számlával vagy annak másolatával lehet érvényesíteni.Előfordulhat,hogy a vásárolt termék gyártói hibás,ezekre a termékekre a vásárlástól számított 5 munkanapon belül cseregaranciát biztosítunk !

A GsmTrade 2012 Kft. folyamatosan törekszik a minőségi tartozékok beszerzése felé.Akkumulátorok esetében  a beérkező árukészlet 100%-át teszteljük,ezzel is növelve a vevői megelégedettséget és csökkentve a garanciális ügyintézések számát.

 

A garancia érvényesítése :

 

A hibás terméket vagy ha az elállás jogával kíván élni a terméket (elállás jogáról lsd: lent),a hibás terméknél vásárlást igazoló számlával vagy másolatával,elállás esetén minden esetben a számlával kérjük a GsmTrade 2012 Kft. székhelyére eljuttatni (lsd. lent) .A hibás terméket  a termék visszaküldésétől számított 2 munkanapon belül kicseréljük és postázzuk,amennyiben van raktárkészleten.Raktárhiány esetén a termék vételárát a GsmTrade 2012 Kft. legkésőbb 5 munkanapon belül visszatéríti a vásárlónak,amennyiben nem tart igényt a termék kicserélésre.

 

A garanciális igény nem teljesíthető, ha a következő feltételek valamelyike fenn áll

1.      A visszakapott termék nem a GsmTrade 2012 Kft.. által forgalmazott termék.

2.      Lejárt a termék jótállási ideje.

3.      Ha a hiba bizonyíthatóan a termék nem rendeltetésszerű használatából származik, vagy szakszerűtlenül lett beszerelve.

4.      Az akkumulátorokon levő sorszámcímke sérült vagy hiányzik.

 

 

Sérült vagy hiányos termék esetében minden esetben értékcsökkentjük az árat !

 

Áfa tartalom
A honlapon feltüntetett árak 27% ÁFA-t tartalmaznak.

 

Elállás joga

Az elállás jogát a 17/1999. Kormányrendelet részletesen szabályozza: "... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstol nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."

 

Elállás esetén a nem rendeltetészerűen használtból kifolyólag  bekövetkezett értékcsökkenés minden esetben a vevőt terhelik !

 

Bővebben :  fogyasztóvédelemről 1997.évi CLV. Törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV

 

Bővebben : kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor